Naš hrvatski 1-3

Franca Puškarić: NAŠ HRVATSKI 1-3 : udžbenik iz hrvatskog jezika za trogodišnju strukovnu školu za stjecanje niže stručne spreme prema posebnom programu
Cijena: 15,79 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Udžbenik Naš hrvatski 1 - 3 sadržava gradivo iz gramatike, pravopisa i jezičnog izražavanja za trogodišnju strukovnu školu prema posebnom programu.
Udžbenik je usklađen čitankom Ljepota riječi 1 - 3 i sastavljen je prema okvirnom nastavnom programu za određeni razred. Koncipiran je kao potpuna samostalna udžbenička cjelina. Svaka udžbenička cjelina počinje tekstovima i zadatcima namjenjenim ponavljanju gradiva naučenog u prethodnom razredu.
U rubnici na početku svake lekcije naznačeno je što će se u toj lekciji učiti (NAUČIT ĆEMO...). Navedeno je i koje već usvojeno znanje treba ponoviti da bi se uspješno usvojilo novo gradivo (ZNAMO...).
Svaka lekcija počinje motivacijom za rad i polaznim radnim predloškom, tekstom, stripom, grafičkim prikazom ili slikom. (Pozorno promotri/istraži polazni tekst. U njemu je obilje primjera pomoću kojih ćeš lako i brzo usvojiti novo znanje).
Uz neke se lekcije pojavljuje i uputa NAUČIMO VIŠE. Ona stoji uz gradivo koje predstavlja dodatno znanje namjenjeno učenicima radoznalcima koji o proučavanom gradivu žele doznati nešto više.
Na kraju svake lekcije nalazi se SAŽETAK. Sadržava temeljne pojmove koje svaki učenik treba usvojiti i znati primijeniti nakon usvajanja znanja na nastavnome satu.
Na kraju udžbeničkog dijela nalaze se pojmovnik NAUČILI SMO... i kazalo pojmova.
Šifra 021471
Predmet Hrvatski jezik
Broj stranica 194
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Franca Puškarić
Godina izdanja 2009
ISBN 978-953-0-21471-2
Format 20 x 27