Organizacija poslovanja u hotelijerstvu i turizmu

Đani Bunja: ORGANIZACIJA POSLOVANJA U HOTELIJERSTVU I TURIZMU : udžbenik za 2. razred hotelijersko-turističkih i ugostiteljsko-turističkih škola
Cijena: 17,12 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Udžbenik za 2. razred hotelijersko-turističke i ugostiteljsko-turistčke škole

Svrha je ovog udžbenika upoznati učenike s hotelskim jedinicama i prostorijama, osobljem hotela i njihovim dužnostima, važnosti i ulozi hotelskog domaćinstva u poslovanju hotela. Udžbenik je podijeljen na 9 nastavnih cjelina predviđenih nastavnim planom i programom. Svaka cjelina počinje popisom pojmova koji se u njemu obrađuju. U tekstu su posebno obilježeni ključni pojmovi i definicije. Tablice i grafički prikazi pomnjivo su osmišljeni kako bi se istaknulo ono bitno u tekstu. Svaka tema završava popisom ključnih pojmova s pet skupina pitanja za ponavljanje i provjeru znanja. Poslije svake nastavne cjeline dan je kratki sažetak i odgovarajući broj problemskih pitanjaza provjeru sposobnosti primjene naučenoga te dodatak za one koji žele znati više.
Iz sadržaja...
1. Gospodarstvo i gospodarske djelatnosti (pojam gospodarstva, uslužne djelatnosti – uvjetovanost i povezanost)
2. Ugostiteljstvo i turizam (ugostiteljstvo, razvitak ugostiteljstva, turizam)
3. Ugostiteljski objekti (razvrstavanje ugostiteljskih objekata, minimalni uvjeti rada u ugostiteljstvu i kategorizacija ugostiteljskih objekata)
4. Hotel (hotel i hotelijerstvo, hotelske usluge, hotelsko osoblje)
5. Organizacija poslovanja hotela (pojam organizacije, imovina, obveze, kapital, funkcionalna organizacija hotelskog poslovanja, prihodi, učinci i primici, rashodi, troškovi, izdaci i utrošci, racionalizacija troškova u hotelijerstvu, pojam i vrste cijena, kalkulacije, organizacijska struktura odjela smještaja, prijamni odjel, hotelsko domaćinstvo)
6. Važnost i uloga prometa u ugostiteljstvu i turizmu (pojam prometa, karakteristike prometa, određivanje cijena u prometu)
7. Djelatnost turističkog posredovanja
8. Nautički turizam
9. Ugostiteljske usluge građana u domaćinstvu
Šifra 020861
Predmet Stručni predmet (za srednje škole)
Broj stranica 254
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Đani Bunja
Godina izdanja 2023
ISBN 978-953-0-20861-2
Format 20 x 26