Čitanka 2

Snježana Zrinjan: ČITANKA 2 : udžbenik za 2. razred trogodišnjih strukovnih škola
Cijena: 15,79 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Citnake autorica Snježane Zrinjan i Snježane Zbukvić-Ožbolt namijenjene su učenicima trogodišnjih strukovnih škola. Odabirom književnih tekstova slijede programom propisane sadržaje, a metodičko-didaktičkom obradbom tekstaprate zahtjeve i potrebe specifičnoga pristupa i razine proučavnja složenih književno teorijskih i književnopovijesnih sadržaja u trogodišnjim strukovnim školama.


Primjerenost i funkcionalnost metodičke obradbe udžbeničkog teksta očituje se u strukturi udžbeničke jedinice i njezinu grafičko-vizualnom oblikovanju: uz primjereno odabran ulomak ili cjelovit književni tekst redovito se pojavljuju dvostruke rubnice (lijevo −: s tumačenjem nepoznatih riječi, pojmova, fraza i sintagmi: desno −: sa smjernicama za praćenje temeljnih značenjskih, idejnih i stilskih sadržaja teksta), književnopovijesni i biografski sadržaji oblikovani su sažeto i informativno, a često su dopunjeni zanimljivim biografskim detaljima i podatcima o recepciji književnoga djela.


Tumačenje teksta −: književnoteorjiske i književnopovijesne informacije i pitanja za analizu i interpretaciju književnoga teksta poštuju razinu zahtjevnosti primjerenu učenicima trogodišnjih strukovnih škola, a obiluju zornim prikazima strukturnih, značenjskih i stilskih sadržaja, kao i poticajnim pitanjima koja zahtijevaju aktivan učenikov odnos i očitovanja vlastitih stavova i mišljenja o porukama i pitanjima koje otvara svijet književnoga djela. Analiza i interpretacija svakogknjiževnog teksta završava kratkim sažetkom s istaknutim najbitnijim činjenicama, a izbor književnih tekstova iz pojedinih književnih razdoblja otvara se uvodnim, a završava sažetim sintetički koncipiranim pregledom temeljnih značajki i predstavnika obrađene stilske formacije.


Funkcionalan i estetski dopadljiv dizajn udžbeničkog teksta dopunjen je odabirom slikovnih priloga iz svjetske i hrvatske likovne baštine te izborom povijesno i književnopovijesno relevantnih slikovnih sadržaja. Odabirom iopsegom književnih i metodičkih sadržaja, zornošću i funkcionalnošću oblikovanja teksta, kreativnošću i motivirajuće oblikovanim zadatcima u kojima se očituje praktična provjerenost funkcionalnosti udžbeničkih sadržaja u nastavi, modernošću u pristupu, poznavanju i razumijevanju razine proučavanja primjerene učenicima trogodišnjih strukovnih škola koja je odraz višegodišnjega iskustva u neposrednom radu u razredu ove su čitanke zasluženo dobile pohvalne ocjene renomiranih recenzenata (dr. sc. Gorana Kalogjere, Marine Čubrić, prof., Marine Duplić, prof.) i stručnoga povjerenstva koje je odobrilo uporabu ovih udžbenika u nastavi hrvatskoga jezika u trogodišnjim strukovnim školama.
Šifra 020548
Predmet Hrvatski jezik
Broj stranica 226
Tip proizvoda Čitanka
Izdavač Školska knjiga
Autori Snježana Zrinjan
Godina izdanja 2013
ISBN 978-953-0-20548-2
Format 20 x 27