Priručnik za nastavnike uz čitanku Ljepota riječi 1-3 i udžbenik za hrvatski jezik Naš hrvatski 1-3 za trogodišnju strukovnu školu za stjecanje niže stručne spreme po posebnom programu

Franca Puškarić: PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE HRVATSKOGA JEZIKA: uz čitanku Ljepota riječi 1-3 i udžbenik za hrvatski jezik Naš hrvatski 1 - 3 za trogodišnju strukovnu školu za stjecanje niže stručne spreme po posebnom programu
Cijena: 14,47 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Priručnik za nastavnike uz čitanku Ljepota riječi 1-3 i udžbenik hrvatskoga jezika Naš hrvatski 1 - 3 namijenjen je nastavnicima koji predaju Hrvatski jezik učenicima koji se obrazuju po prilagođenom nastavnom programu u srednjim strukovnim školama. Priručnik je izvor ideja, poticaja, preporuka i dugogodišnjom praksom provjerenih metodičkih pristupa, postupaka i modela nastavnih sati koji mogu olakšati zahtjevan rad s učenicima specifičnih potreba i mogućnosti. Neizbježna izrazita neujednačenost polaznih obrazovnih i intelektualnih razina, mogućnosti i sposobnosti čini rad s takvim učenicima iznimno zahtjevnim. Zato neizbježno pretpostavlja izrazitu individualizaciju pristupa u nastavnome radu, što zahtjevno ošljavanja primjerenih i učinkovitih pristupa složenom jezičnom gradivu i porukama umjetničkih djela čini još složenijim. Priručnik je dragocjena pomoćnastavnicima početnicima, a svima ostalimaje poticajan izvor ideja i zanimljivih inovacija kojima će obogatiti sadržaj, dinamiku te odgojnu i obrazovnu učinkovitost svojega nastavnog rada. Uz metodičke modele nastavnih sati za sve tekstove iz čitanke i udžbenik a z ahrvatski jezik, od pomoći će biti i prijedlog godišnjeg plana i programa za hrvatski jezik za mladež s teškoćama u razvoju u trogodišnjim strukovnim školama, kao i relevantan dio teksta iz Nastavnoga plana i programaodgoja i školovanja učenika s teškoćama u razvoju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Šifra 051111
Predmet Hrvatski jezik
Broj stranica 200
Tip proizvoda Ostalo
Izdavač Školska knjiga
Autori Franca Puškarić
Godina izdanja 2008
ISBN 978-953-0-51111-8
Format 20 x 28