Opća kemija 2

Dunja Nöthig Hus, Mira Herak, Frances Novosel: OPĆA KEMIJA 2: radna bilježnica kemije za 2. razred gimnazije
Cijena: 48,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Radna bilježnica sastavni je dio
udžbenika Opća kemija 2. Sastavljena je tako da
je unutar svakog poglavlja sadržaj podijeljen
na pokuse, tekstualne zadatke i računske
zadatke za učenike koji žele više naučiti. Zadatci
tipa višestrukih odgovora omogućuju brzu
samoprovjeru stečenog znanja. Postavljeni su
tako da je moguće više ispravnih odgovora, što
ujedno omogućuje povezivanje sličnih, ali u biti
različitih pojmova. Zadatci u kojima nedostaju
ključne riječi s razlogom su uvršteni u bilježnicu
da potaknu učenike na služenje udžbenikom, a
ne samo svojim bilješkama. Proučavanje teksta
izloženoga u knjizi preduvjet je za uspješno
rješavanje takvog zadatka. U posebnom je
poglavlju dan niz jednostavnih vježbi koje
prate gradivo, apredviđene su za samostalan
rad učenika ili za rad u skupinama od dva do
tri učenika u sklopu nastave ili kao dopuna
nastavi. Te vježbe omogućuju učeniku razvijanje
i stjecanje sposobnosti za eksperimentalni rad,
koji je u našemu srednjoškolskomobrazovanju
prilično zapostavljen. Neke od vježbi u različitim
modificiranim oblicima mogu poslužiti za
pripremu eksperimentalnog rada u sklopu
natjecanja iz kemije.
Na kraju radne bilježnice nalaze se rješenja svih
tekstualnih zadataka iz knjige, kao i zadataka iz
radne bilježnice.
Šifra 021412
Predmet Kemija
Broj stranica 120
Tip proizvoda Radna bilježnica
Izdavač Školska knjiga
Autori Dunja Nöthig Hus, Mira Herak, Frances Novosel
Godina izdanja 2009
Format 21 x 26