Osnove trgovačkog prava: udžbenik za 4. razred ekonomske škole i 3. razred srednjih strukovnih škola, zanimanje komercijalist/komercijalistica

Darko Frančić, Vilim Gorenc: OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA : udžbenik za 4. razred ekonomske škole i 3. razred srednjih strukovnih škola, zanimanje komercijalist/komercijalistica
Cijena: 20,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Osnove trgovačkog prava: udžbenik za 4. razred ekonomske škole i 3. razred srednjih strukovnih škola, zanimanje komercijalist/komercijalistica

Udžbenik sadržava temeljna načela trgovačkog ugovornog prava i prava trgovačkog društva, što potpuno odgovara zadanim nastavnim sadržajima gospodarskog prava. Sadržaj je udžbenika podijeljen u pet nastavnih cjelina, a svaka se nastavna cjelina sastoji od tematskih jedinica ili nastavnih tema. Pojmovi su najprije definirani, detaljno obrađeni, upotpunjeni općim primjerima te primjerima iz gospodarske prakse, a veze među njima ilustrirane su shemama, što olakšava razumijevanje i učenje. Na kraju svake nastavne teme navedeni su temeljni pojmovi posebno označeni u tekstu, a njihov abecedni popis nalazi se u pojmovniku na kraju knjige. Nakon svake obrađene cjeline osim pojmova slijede pitanja za ponavljanje i zadaci za vježbu te opći primjeri iz prakse.
Iz sadržaja...
1. Norme ponašanja i pravo (pravo, pojam, pravni odnos, tumačenje pravne norme, pravni instituti)
2. Stvarno pravo (temeljni pojmovi i oblici stvarnog prava u hrvatskom pravnom sustavu)
3. Uvod u trgovačko pravo i pravo trgovačkih društava (definicija trgovačkog prava, izvori trgovačkog prava, pretpostavke suvremenog trgovačkog prava)
4. Pravo trgovačkih društava (statusno) (opći pojmovi o trgovcu, poduzeću, trgovačkim društvima, zajedničkeodredbe za sva trgovačka društva, javno trgovačko društvo, komanditno društvo, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, gospodarsko interesno udruženje)
5. Trgovačko pravo (ugovorne i izvanugovorne obveze) (obvezno pravo – opći dio, vrste ugovora, pretpostavke za sklapanje ugovora, nevaljanost ugovora, sklapanje ugovora, sredstva za pojačanje ugovora, promjene u obveznopravnim odnosima, prestanak obveznopravnog odnosa, zakašnjenje, izvanugovorne obveze, zastara, ugovori o kupoprodaji, ugovoro zamjeni, ugovor o trgovačkom zastupanju, ugovor o komisiji, ugovor o posredovanju, ugovor o djelu, ugovor o gradnji, ugovor o ostavi, ugovor o uskladištenju, ugovor o zajmu i kreditu, ugovor o zakupu, ugovor o najmu, ugovor o prijevozu stvari, ugovor o osiguranju, ugovor o ispitivanju robe i usluga, ugovor o licenciji)
Šifra 020653
Predmet Stručni predmet (za srednje škole)
Broj stranica 256
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Vilim Gorenc, Darko Frančić
Godina izdanja 2009
ISBN 978-953-0-20653-3
Format 20 x 26