Business Intro 1

Olinka Breka: BUSINESS INTRO 1: udžbenik engleskog jezika za 3. razred četverogodišnjih strukovnih škola: 8. godina učenja
Cijena: 107,00 kn

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Opis BUSINESS INTRO 1, udžbenik, 3. razred, 8. godina učenja za ekonomske škole


Business Intro 1 udžbenik je namijenjen učenicima 3. razreda upravno-pravnih i ekonomskih škola, 8. godina učenja, ali i učenicima drugih srednjih škola, koji se žele baviti poslovnim engleskim jezikom, kao i studentima koji se tek pripremaju za ulazak u poslovni svijet ili su već dio internacionalnoga poslovnog okruženja i trebaju usustaviti ili usavršiti znanje poslovnoga engleskog jezika.
Business Intro 1 koncipiran je tako da na vrlo pristupačan, motivirajući i suvremen način uvodi osnovne koncepte današnjega poslovnog svijeta. Autentični informativni materijali bave se relevantnim temama kao što su engleski jezik kao internacionalni jezik poslovanja, kako bitiuspješan, kako učinkovito organizirati svoje vrijeme, obrađuju korporacijski svijet i njegove osnovne odrednice, zaposlenje, suvremene tehnologije, poslovna putovanja, svijet novca itd.
Teme se obrađuju tako da se razvijaju sve četiri jezične vještine-čitanje i slušanje te s posebnim naglaskom, govor i pisanje. Stoga udžbenik sadržava niz govornih aktivnosti (razmatranje teme, iznošenje osobnog mišljenja, razmjenu mišljenja, diskusije, projekte itd.) i sustavno se bavi vještinom usmene poslovne komunikacije (telefoniranjem, vođenjem sastanaka, prezentacijama, pregovaranjem i sl.), kao i pismenim poslovnim komunikacijama ( e-mail porukama, memorandumima, različitim tipovima pisama, izvješćima i sl.)
Budući da se u svakoj cjelini obrađuje jedan aspekt uporabe engleskog jezika u svakidašnjim društvenim situacijama (social English), udžbenik razvija i taj aspekt korištenja engleskim jezikom koji je neizostavna sastavnica uspješne komunikacije. Dakle, komunikacijski pristup na kojemu se udžbenik temelji omogućuje učenicima stjecanje vještine uspješnog komuniciranja i na društvenoj i na poslovnoj razini.
Gramatika se obrađuje u praktičnom poslovnom kontekstu na način da potiče samostalnu analizu i zaključivanje.
Posebna je pozornost pridana razvijanju vokabulara nužnog za uspješnu komunikaciju u poslovnom svijetu. Tako odabir tekstova, pristup, načini obrade i aktivnosti omogućuju učenicima susret, uvježbavanje i usvajanje raznovrsnih izraza, fraza, frazalnih glagola, kolokacija i idioma.
Business Intro1 udžbenik je s jasnim ciljem i razrađenim načinima postizanja toga cilja, a to je pomoć učeniku da se pripremi za poslovni svijet kao uspješan govornik engleskog jezika.
Šifra 020679
Predmet Engleski jezik
Broj stranica 184
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Olinka Breka
Godina izdanja 2006
ISBN 978-953-0-20679-3
Format 20 x 28