Čitanka 4

Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac: ČITANKA 4 - čitanka u 4. razredu četverogodišnje srednje strukovne škole
Cijena: 103,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Čitanka 4 za učenike četvrtih razreda četverogodišnjih srednjih strukovnih škola oblikovana je prema Nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a usustavljena prema književnopovijesnom kriteriju. Građa je usutavljen0a u 7 poglavlja, Svako poglavlje počinje uvodnicom s pregledom sadržaja koji se u poglavlju obrađuju, a na kraju poglavlja je sinteza temeljnih znanja obrađenih u pojedinom poglavlju. Opsegom kraća književna djela (lirska i epska poezija, kraće novele i pripovijetke, jednostavni i diskurzivni oblici) predstavljeni su u cijelosti, a odlomci proznih književnih djela su opširni jer su odabrani tako da predstavljaju zaokruženu cjelinu iz koje je moguće analizom spoznati idejne i stilske karakteristike cijeloga djela, a često i cijele stilske formacije. Građa u čitanci popraćena je raznolikim metodičkim instrumentarijem i dodatnim didaktičkim sadržajima: uz književni tekst su rubnice s objašnjenjima nepoznatih riječi, izdvojenim temeljnim pojmovima, motivima, stilskim figurama i sl., a u cjelini nazvanoj Razgovor o tekstu nalazi se niz pitanja svrstanih u skupine: Uoči, Protumači, Ponovi i zapamti, Istraži, Zaključi, Usporedi, Prouči. Posebno su zanimljiva pitanja usmjerena poticanju učeničke kreativnosti i stvaranju čitateljskih navika: Izrazi svoje mišljenje, Kreativna igra, Knjigokaz, Zanimljivosti. Posebnu širinu i kreativnost primjene čitanke otvaraju slikovni prilozi: dio njih je odabran prema književno-povijesnom kriteriju i dosljedno prati sadržaje iz povijesti književnosti, a dio je slobodno izabranih likovnih priloga namijenjen motivaciji učenika za uspostavljanje asocijativnih veza među idejama, stilskim i izražajnim sadržajima književnog i likovnog umjetničkog djela. Didaktički, metodički i vizualno-grafički bogato opremljena i funkcionalno oblikovana čitanka velika je pomoć učenicima i nastavnicima tijekom njihova zajedničkog rada u školi, a posebno je dragocjena učenicima tijekom samostalanoga domaćeg rada i učenja.
Šifra 022122
Predmet Hrvatski jezik
Broj stranica 344
Tip proizvoda Čitanka
Izdavač Školska knjiga
Autori Marija Ćurić, Sanja Šepac Dužević
Godina izdanja 2015
ISBN 978-953-0-22122-2
Format 21 x 27