Poslovne komunikacije 2

Mirjana Rubčić Fabris: POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 : udžbenik za 2. razred, zanimanje komercijalist / komercijalistica
Cijena: 15,79 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Udžbenik Poslovne komunikacije za drugi razred ekonomske škole za zanimanje komercijalist dosljedno prati zadani nastavni plan i program strukovnog obrazovanja. Gradivo je organizirano tako da osigura osnovu za razvoj vještine poslovnog komuniciranja.
Udžbenik se sastoji se od šest dijelova: Pisana poslovna komunikacija (pojam, cilj i zadaće, jezik, stil i vrste pisane poslovne komunikacije standardi, najčešće kratice i oznake), Oblici pisane poslovne komunikacije u vezi sa zapošljavanjem (ponuda za posao, životopis), Primjena računala u pisanom poslovnom komuniciranju u kontaktima s poslovnim partnerima (poslovni poziv, zapisnik, zahvala, obavijest, čestitka, dostavnica, otpremnica, komisijski zapisnik, skladišna primka, blagajničko izvješće, obavijest o knjiženju), Odnosi s javnošću (vrste odnosa s javnošću, oblici komunikacije s vanjskom i unutrašnjom javnošću), Neverbalna komunikacija (uloga i značenje, govor tijela, kinetički znakovi, proksemički znakovi), Verbalna komunikacija (retorika, govorne vrste, govorna poruka, opća govornička pravila). Sastavni su dio udžbenika primjeri i teme obrađeni pod zajedničkim naslovom Znanje je prednost.
Pojmovi su istaknuti na margini, detaljno su obrađeni i upotpunjeni primjerima iz prakse. Primjeri su pregledno izdvojeni i istaknuti, a dijelovi sadržaja prikazani su u obliku hijerarhijskih tablica, što olakšava razumijevanje i učenje. Na kraju svake nastavne teme izdvojeni su pojmovi čija su jednostavna tumačenja iznesena abecednim redom u opširnijem pojmovniku na kraju udžbenika. Time autorica pobuđuje učenikovu pozornost i usmjerava ga na samostalnu uporabu pojmovnika. Tematske jedinice završavaju pitanjima i zadatcima (razmislite – provjerite - riješite), koji su učenicima poticaj za razmišljanje i razgovor u razredu te upućuju na izradbu samostalnih projekata. Na taj način učenici lakše uočavaju smisao i svrhu usvajanja stručnih znanja, korelaciju među predmetima koje uče, povećava se njihova pozornost i koncentracija te uče promatrati različita životna područja s gledišta poslovnih komunikacija. U Sažetku, koji je mozaična slika svih obrađenih tema i koji se nalazi na kraju svake nastavne cjeline, izdvaja se i ponavlja građa bitna za daljnju nadgradnju.
Na kraju je svake cjeline dodatak za one koji železnati više s naslovom Znanje je prednost, a dopuna je i proširenje znanja novim informacijama.
Šifra 020733
Predmet Stručni predmet (za srednje škole)
Broj stranica 206
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Mirjana Rubčić Fabris
Godina izdanja 2009
ISBN 978-953-0-20733-2
Format 20 x 26