Moj prvi atlas

Tomislav Kaniški: MOJ PRVI ATLAS: atlas za prirodu i društvo u 3. i 4. razredu osnovne škole
Cijena: 12,21 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis za 3. i 4. razred

Moj prvi atlas sadržajno obuhvaća pet cjelina (Orijentacija, Plan naselja, Geografska karta, Topografska karta te Vrste karata). Sve su cjeline usko povezane s nastavnim gradivom trećega i četvrtog razreda osnovne škole, posebice stemama Strane svijeta, Stajalište i obzor, Plan mjesta, Zemljovid, Izgled zavičaja (3. razred) te s temama koje obuhvaćaju povijesni pregled i geografska obilježja Republike Hrvatske (4. razred).
Osim upoznavanja pojma orijentacije, plana naselja i orijentacije uz pomoć plana naselja, učenici će upoznati osnovna obilježja geografske i topografske karte.

U atlasu su i prikazi vrsta karata, među kojima posebno izdvajamo povijesne karte što prate nastavni plan i program za 4. razred (Pokrštavanje Hrvata, Hrvatska za kralja Tomislava, Hrvatska 1593. godine, Hrvatski jezik, Hrvatska nakon Drugoga svjetskog rata, Domovinski rat) te zemljovide Europske unije i županija Republike Hrvatske.

Na kraju atlasa nalaze se karte dijelova Hrvatske u mjerilu 1:950 000 kojima se učenici mogu služiti u trećem i četvrtom razredu.

To su:

· Brežuljkasti i nizinski krajevi Hrvatske

· Primorski kraj Hrvatske – Dalmacija

· Primorski kraj Hrvatske – Istra i Kvarner

· Planinski kraj Hrvatske.

Svaki će učenik na dar dobiti cjelovitu kartu Hrvatske u mjerilu 1 : 1 200 000.

Gradivo u atlasu izneseno je u suglasju s metodama HNOS-a, pri čemu se osobito potiče izlazak na terensku nastavu – od školskog dvorišta do snalaženja u naseljima u kojima učenici žive. Posebna je vrijednost djela Moj prvi atlas obilje slikovnih, grafičkih i kartografskih priloga koji će, zajedno sa zadatcima na kraju svake tematske jedinice, omogućiti uspješno usvajanje gradiva i svladavanje osnova snalaženjau prostoru.Uporabu atlasa odobrilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.
Šifra 012331
Predmet Priroda i društvo (za osnovnu školu)
Tip proizvoda Ostalo
Izdavač Školska knjiga
Broj stranica 70
Autori Tomislav Kaniški
Godina izdanja 2009
ISBN 978-953-0-12331-1
Format 21 x 26