Vježbajmo zajedno 4

Ankica Španić, Jadranka Jurić: VJEŽBAJMO ZAJEDNO 4: radni listovi za hrvatski jezik u 4. razred osnovne škole
Cijena: 5,84 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Vježbajmo zajedno radni su listovi namijenjeni ponavljanju, utvrđivanju i vježbanju gradiva hrvatskoga jezika (gramatike i pravopisa). Radni listovi namijenjeni su različitim sociološkim oblicima rada: moguće ih je rješavati u paru i u skupinama, a pogodnisu i za individualni rad na nastavnom satu ili kod kuće. Ako se rješavaju u paru ili skupini, na jednom listiću zajednički radi nekoliko učenika, a dovršeni se uradak lijepi na zajednički plakat (predložak za izradu plakata priložen je uz radne listove),koji služi zajedničko ponavljanje i utvrđivanje gradiva. Zadatci za pojedine nastavne jedinice stupnjevani su prema zahtjevnosti, a zadatci na listićima za provjeru znanja bodovani su, pa je tako učenicima omogućeno samovrjednovanje, a učiteljima olakšanoutvrđivanje razine usvojenosti provjeravanih znanja iz pravopisa i gramatike hrvatskoga jezika.

radni listovi za uvježbavanje gradiva (veliko slovo, vrste riječi, velika i mala tiskana slova, standardni jezik i zavičajni govor, imenice, glagoli, pridjevi, rečenica, upravni i neupravni govor, kratice...) u omotu
Šifra 011290
Predmet Hrvatski jezik
Tip proizvoda Vježbe, radni i nastavni listići
Izdavač Školska knjiga
Broj stranica 66
Autori Ankica Španić, Jadranka Jurić
Godina izdanja 2010
Format 20 x 27