Dobro došli 1 - udžbenik i rječnik za učenje hrvatskoga jezika za strance

Jasna Barešić: DOBRO DOŠLI 1: udžbenik i rječnik za učenje hrvatskoga jezika za strance
Prelistaj!
Cijena: 17,12 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Udžbenik s rječnikom od oko 1500 jezičnih jedinicaza učenje hrvatskog jezika za strance.

Udžbenički komplet za učenje hrvatskoga jezika za strance. Namijenjen je samostalnom radu jer ga prate objašnjenja gramatike na pet svjetskih jezika. Sastoji se od udžbenika s rječnikom od oko 1500 jezičnih jedinica, gramatike i rješenja zadataka. Rječnik i gramatika prevedeni su na engleski, njemački, francuski, talijanski i španjolski jezik.

Pripadajuće audiomaterijale možete preuzeti ovdje.

Sadržaj:
Osobne zamjenice; Rodovi imenica; Nominativ; Prezent glagola biti Prezent glagola biti - niječni oblici; Nominativ; Genitiv, prijedlozi uz genitiv Posvojne zamjenice Akuzativ; Lokativ; Glagol imati - potvrdni oblik Prezentski nastavci -am, -aš, -a, -amo, -ate, -aju; Upitne rečenice Dativ; Lokativ; Glagol imati - niječni i upitni oblik; Padeži mjesta i kretanja; Posvojna zamjenica njihov, -a, -o Povratno-posvojna zamjenica svoj, svoju, svog, svoje; Prezentski nastavci -em, -eš, -e, -emo, -ete, -u; Niječni oblici glagola Instrumental s prijedlozima; Prezentski nastavci -im, -iš, -i, -imo, -ite, -e Prezentski nastavci -jem, -jes, -je, -jemo, -jete, -ju; Posvojni pridjevi Množina imenica - duga množina; Vokativ; Palatalizacija i sibilarizacija; Padeži s prijedlozima; Nepravilna množina Imenice ženskog roda na suglasnik u nominativu jednine; Deklinacija; Jednina i množina Povratna zamjenica sebe / se; Deklinacija; Prezent povratnih glagola; Povratna zamjenica kao objekt Imperativ - potvrdni i niječni oblici; Deklinacija imenica: dio, djelo Perfekt glagola — potvrdni, niječni i upitni oblici; Osobitosti perfekta glagola tipa živjeti, voljeti, željeti Perfekt povratnih glagola - potvrdni, niječni i upitni oblici; Osobitosti glagola sviđati se, boljeti Zbirne imenice; Deklinacije; Osobne zamjenice -deklinacija; Osobitosti imenica: oko, uho Komparacija pridjeva Deklinacija pridjeva; Deklinacija posvojnih pridjeva; Veznici i, a Gradivni pridjevi - deklinacija; Deklinacija posvojnih zamjenica; Glagoli plakati, plaćati Brojevi - deklinacija; Brojne imenice; Prezent glagola htjeti Upravni i neupravni govor Futur; Futur povratnih glagola - potvrdni, niječni i upitni oblici; Perfekt glagola htjeti Odnosne (relativne) zamjenice - deklinacija; Pokazne zamjenice - deklinacija Glagoli po vidu (aspektu); Promjena zvučnih i bezvučnih suglasnika Rječnik
Šifra 021922
Predmet Hrvatski jezik
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Broj stranica 280
Autori Jasna Barešić
Godina izdanja 2010
ISBN 978-953-0-21922-9
Format 20 x 26