SLOVULJCI - Pripovijedalica

Ivana Đurić Katanić, Vlatka Mijić: SLOVULJCI - Pripovijedalica, meki uvez
Cijena: 9,50 € (71,58 kn)

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis "Dragi roditelji, odgojitelji, učitelji, logopedi, psiholozi i ostali stručni suradnici,
danas je prisutan sve veći broj djece koja se oskudnije govorno jezično izražavaju. Takva djeca imaju siromašan rječnik, otežano opisuju i pre-pričavaju, rečenice su im jednostavne i kratke, ponekad agramatične i neuobičajenog redoslijeda riječi. Budući da je znanost potvrdila da je vještina pripovijedanja u uskoj vezi s vještinama čitanja, učenja i razvoja mišljenja, osmislile smo ovu vježbenicu kao alat za poticanje razvoja narativnih vještina, a ona se pomalo razilikuje od svih koje su do sada djeca navikla rješavati. Zadatci su osmišljeni tako da razvijaju sve kom-ponente jezičnog sustava (fonološku, semantičku, gramatičku i pragma-tičku). Vježbenica je namijenjena za jačanje jezičnih sposobnosti, kako u predškolskoj dobi, tako i učenicima početnih razreda školovanja kod kojih su prisutne poteškoće naracije i ostalih složenih jezičnih vještina."
Šifra 189225
Broj stranica 0
Tip proizvoda Pomoć u učenju
Izdavač alka script
Autori Ivana Đurić Katanić, Vlatka Mijić
Godina izdanja 0
ISBN 9789532943832