Matematika za maturu, priručnik za pripremu državne mature

Lucija Bajević, Anita Jakše: Matematika za maturu, priručnik za pripremu državne mature, meki uvez
Cijena: 32,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Priručnik za pripremu državne mature je podijeljen na deset cjelina, a svaka cjelina na teme koje prate ispitni katalog za državnu maturu iz Matematike.
Svaka tema sadrži definicije, objašnjenja pojmova i formula te metodički riješene primjere nakon čega slijede zadatci za vježbu i zadatci s provedenih državnih matura. Primjeri i zadatci za vježbu sastavljeni su po uzoru na zadatke koji su ispitivani na dosadašnjim državnim maturama, a obuhvaćaju obrazovne ishode propisane ispitnim katalogom.
Šifra 1201251
Izdavač ELEMENT
Broj stranica 491
Autori Lucija Bajević, Anita Jakše
Godina izdanja 2022
ISBN 978-953-197-887-3
Format 20 x 24