Fizika na državnoj maturi - priručnik za pripremu ispita

Antonia Božić, Goran Božić: FIZIKA NA DRŽAVNOJ MATURI: priručnik za pripremu ispita državne mature iz fizike
Cijena: 24,70 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis IV. izdanje

Priručnik za pripremu ispita državne mature iz fizike. Usklađen s Ispitnim katalogom za fiziku - obrađena sva područja ispitivanja: mehanika, elektromagnetizam, termodinamika, titranje, valovi i optika, moderna fizika te primjena matematičkih i eksperimentalnih znanja za svako područje.
- ponavljanje općega i eksperimentalnog predznanja
- primjeri detaljno riješenih zadataka
- zadatci podijeljeni na zadatke višestrukog izbora i zadatke otvorenog tipa, prema zahtjevima NCVVO-a i Ispitnog kataloga za državnu maturu
- mogućnost prilagodbe za svakog učenika: zadatci podijeljeni u tri razine zahtjevnosti – ovisno o vremenu koje učenik ima na raspolaganju do polaganja nacionalnog ispita
- ogledni primjeri ispita prema kriterijima NCVVO-a
- rješenja svih zadataka, a uz zadatke otvorenog tipa postoje iscrpna rješenja.
Šifra 021973
Predmet Fizika
Tip proizvoda Ostalo
Izdavač Školska knjiga
Broj stranica 400
Autori Goran Božić, Antonia Božić
Godina izdanja 2019
ISBN 385-015-0-21973-2
Format 20 x 28