POKUSI - OTKRIVAMO FIZIKU 8 - radna bilježnica Otkrivamo fiziku 8 s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz fizike za 8. razred osnovne škole

Ivica Buljan, Dubravka Despoja, Erika Tušek Vrhovec: POKUSI - OTKRIVAMO FIZIKU 8 - radna bilježnica Otkrivamo fiziku 8 s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa iz fizike za 8. razred osnovne škole
Cijena: 23,50 €

Dostupno

 

 

Opis proizvoda

Opis Odgojno-obrazovni proces temeljen na prirodoznanstvenom pristupu pretpostavlja istraživanje i pokus u središtu učenja i poučavanja.
Omogućite učenicima da sami izvode pokuse, promatraju, mjere i zaključuju o obilježjima živih bića, o fizikalnim i kemijskim promjenama i zakonima fizike.

POKUSI OTKRIVAMO FIZIKU 8
radna bilježnica s radnim listovima i priborom za izvođenje pokusa

Kutija sadrži: dva postolja za žaruljice, dvije žaruljice, dva kućišta za baterije 1,5 V, jedan prekidač, osam spojnih vodova, jedan ampermetar, jedan voltmetar, dodatak za izradu elektromagneta (bakrena žica izolirana lakom, čavao, brusni papir, čelične podložne pločice), dva štapićasta magneta i željezna piljevina, kompas s magnetnom iglom, autić igračka na navijanje, plastična opruga, plastelin, izvor svjetlosti s trima zrakama, ravno zrcalo, konvergentna leća, divergentna leća, konkavno/konveksno zrcalo, optička vlakna, svjetleća dioda (LED), drveni stalak

POKUSI I VJEŽBE:
Jednostavan strujni krug
Serijski spoj
Paralelan spoj
Koje tvari provode, a koje ne provode električnu struju?
Koje tvari magnet privlači, a koje odbija?
Magnet i željezna piljevina
Magnetsko međudjelovanje
Kompas
Kako radi elektromagnet?
Mjerenje električne struje u strujnom krugu sa serijskim spojem trošila
Mjerenje električne struje u strujnom krugu s paralelnim spojem trošila
Mjerenje električnog napona u strujnom krugu sa serijskim spojem žaruljica
Mjerenje električnog napona u strujnom krugu s paralelnim spojem žaruljica
Određivanje vremena
Koliki je vremenski razmak između dvaju otkucaja vašeg srca?
Određivanje brzine autića
Određivanje perioda titranja
Istraživanje transverzalnih valova
Istraživanje longitudinalnih valova
Odbijanje svjetlosti na ravnom zrcalu
Odbijanje svjetlosti na udubljenom zrcalu
Odbijanje svjetlosti na izbočenom zrcalu
Lom svjetlosti kroz sabirnu leću
Šifra 013900
Predmet Fizika
Broj stranica 0
Tip proizvoda Rad. bilježnica - NOVO
Izdavač Školska knjiga
Autori Ivica Buljan, Dubravka Despoja, Erika Tušek Vrhovec
Godina izdanja 2020
ISBN 3850150139009
Format 20 x 28