Matematika - prvi koracI

Jadranka Čikić: MATEMATIKA - PRVI KORACI: listići za vježbanje u 1. razredu osnovne škole
Cijena: 5,18 €

Trenutno nedostupno

 

Opis proizvoda

Opis Listići su zamišljeni (ali i provjereni u praksi) kao dodatna pomoć za svaku nastavnu jedinicu iz matematike u prvom razredu osnovne škole. Na svakom je listiću jedan zadatak iz nastavne jedinice koja se obrađuje. Učenik zadatak treba riješiti, a potom obojiti sliku na listiću. Pritom se može postaviti zahtjev za urednošću pri bojenju jer učenici te dobi još uvijek moraju razvijati motoriku ruku i prstiju. U početku listići nemaju tekstualno objašnjenje zadataka jer većina učenika još nisu čitači, pa zadatke objašnjava učitelj ili ih učenici sami rješavaju prema primjeru na početku. Kako učenici s vremenom usvajaju velika tiskana slova i tehniku čitanja, zadaci na listićima bivaju zadani riječima. Listići se mogu ponuditi učenicima koji s lakoćom i brzo usvajaju sadržaje, ali i onima kojima treba više vremena i ponavljanja.
Šifra 010149
Predmet Matematika
Tip proizvoda Vježbe, radni i nastavni listići
Izdavač Školska knjiga
Broj stranica 48
Autori Jadranka Čikić
Godina izdanja 2002
Format 20 x 14