Dobro došli 2 - udžbenik za učenje hrvatskog jezika za strance

Jasna Barešić: DOBRO DOŠLI 2: udžbenik za učenje hrvatskog jezika za strance
Prelistaj!
Cijena: 17,12 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Udžbenik i rječnik od oko 1500 jezičnih jedinica za učenje hrvatskog jezika za strance.

Udžbenički komplet za učenje hrvatskoga jezika za strance. Namijenjen je samostalnom radu jer ga prate objašnjenja gramatike na pet svjetskih jezika. Sastoji se od udžbenika s rječnikom od oko 1500 jezičnih jedinica, gramatike i rješenja zadataka.
Rječnik i gramatika prevedeni su na engleski, njemački, francuski, talijanski i španjolski jezik.

Pripadajuće audiomaterijale možete preuzeti ovdje.

Sadržaj:
Prilozi mjesta, vremena, načina, uzroka, količine; Komparacija priloga Glagolski prilozi sadašnji i prošli; Suglasnici po zvučnosti: zvučni i bezvučni Futur II. (egzaktni); Tvorba futurske rečenice; Perfekt; Pisanje zareza u zavisnim rečenicama Kondicional sadašnji (I.); Izražavanje molbe, želje, mogućnosti, pitanja, upozorenja; Pisanje velikog slova Kondicionalnc rečenice; Pisanje velikog slova Kondicionalne rečenice; Pisanje zareza Prezent; Perfekt; Glasovne promjene Povratni glagoli - prezent, perfekt, futur, potvrdni, niječni i upitni oblik Kondicional; Pisanje velikog slova i zareza Odnosne zamjenice; Odnosne rečenice; Brojevi; Pisanje točke u brojeva; Interpunkcija Pasiv — tvorba i upotreba; Interpunkcija; Pisanje vlastitih imena Glagolske imenice; Pisanje č, ć, ž, š; Imenice ženskog roda na suglasnik Zbirne imenice; Imenice odmila; Umanjenice/deminutivi; Uvećanice/augmentativi Etnici — tvorba i upotreba; Upitne riječi; Pisanje zareza; Upotreba kondicionala u pričanju prošlih događaja Aorist - tvorba i upotreba; Gradivni pridjevi; Upotreba alternacija ije/je, ije/e; Glagolska vremena Imperfekt — tvorba i upotreba; Odnosne zamjenice; Odnosne rečenice; Pisanje zareza Brojni pridjevi; Brojne imenice; Komparativ i superlativ; Brojevi Ponavljanje: glagolska vremena i načini, etnici, zamjenice, tvorba riječi, pisanje ije/je, č, ć, ž, š Rječnik
Šifra 021924
Predmet Hrvatski jezik
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Broj stranica 0
Autori Jasna Barešić
Godina izdanja 2007
ISBN 978-953-0-21924-3
Format 20 x 26