Čitanka 1

Marija Čurić, Sanja Dužević-Šepac, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek-Modrić, Ruža Križan-Sirovica: ČITANKA 1 - čitanka u 1. razredu četverogodišnje srednje strukovne škole
Cijena: 103,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Čitanka 1 za prvi razred četverogodišnje srednje strukovne škole oblikovana je prema Nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a usustavljena u dvije cjeline s naslovima Pristup književnosti i Povijest književnosti. Cjelina Pristup književnosti utemeljena je na književnoteorijskom kriteriju, a cjelina Povijest književnosti slijedi zakonitosti književnopovijesnoga sustava stilskih formacija. Na početku svakoga poglavlja u čitanci nalazi se uvodnica s pregledom sadržaja koji se u poglavlju obrađuju, a na kraju poglavlja je sinteza temeljnih znanja obrađenih u pojedinom poglavlju. Lirske i kraće epske pjesme, kraće pripovijetke i novele, jednostavni i diskurzivni oblici) u čitanci su predstavljene u cijelosti, a odlomci proznih književnih djela su opširni jer su odabrani tako da predstavljaju zaokruženu cjelinu iz koje je moguće analizom spoznati idejne i stilske karakteristike teksta. Građa u čitanci popraćena je raznolikim metodičkim sadržajima: uz književni tekst su rubnice s objašnjenjima nepoznatih riječi, izdvojenim temeljnim pojmovima, motivima, stilskim figurama i sl., a u cjelini nazvanoj Razgovor o tekstu nalazi se niz pitanja svrstanih u skupine: Uoči, Protumači, Ponovi i zapamti, Istraži, Zaključi, Usporedi, Prouči. Posebno su zanimljiva pitanja usmjerena poticanju učeničke kreativnosti i stvaranju čitateljskih navika: Izrazi svoje mišljenje, Kreativna igra, Knjigokaz, Zanimljivosti. Tekstovi su dopunjeni raznovrsnim funkcionalnim slikovnim materijalima i likovnim prilozima koji potiču interes učenika, upotpunjuju informacije o piscu, djelu i umjetničkome razdoblju u kojemu je djelo nastalo te mogu poslužiti kao zanimljiv i kreativan motivacijski sadržaj. Didaktički, metodički i vizualno-grafički bogato opremljena i funkcionalno oblikovana čitanka velika je pomoć učenicima i nastavnicima tijekom njihova zajedničkog rada u školi, a osobito je dragocjena učenicima tijekom samostalanoga domaćeg rada i učenja.
Šifra 022119
Predmet Hrvatski jezik
Broj stranica 386
Tip proizvoda Čitanka
Izdavač Školska knjiga
Autori Marija Čurić, Sanja Šepac Dužević, Žarko Gazzari, Davorka Horvatek Modrić, Ruža Križan - Sirovica
Godina izdanja 2015
ISBN 978-953-0-22119-2
Format 21 x 27