Čitanka 3

Marina Čubrić, Žarko Gazzari: ČITANKA 3 - čitanka u 3. razredu četverogodišnje srednje strukovne škole
Cijena: 103,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Čitanka 3 za učenike trećeg razreda četverogodišnje srednje strukovne škole oblikovana je prema Nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Građa je usustavljena prema književnopovijesnom kriteriju u 6 poglavlja. Svakom poglavlju prethodi uvodnica s pregledom sadržaja koji se u poglavlju obrađuju, a na kraju poglavlja je sinteza temeljnih znanja. Lirske i epske pjesma, kraće pripovijetke , jednostavni i diskurzivni oblici te druga opsegom kraća djela predstavljena su u cijelosti, a odlomci opsežnih proznih književnih djela su opširni jer su odabrani tako da predstavljaju zaokruženu cjelinu iz koje je moguće analizom spoznati idejne i stilske karakteristike cijeloga teksta. Građa je u čitanci popraćena raznolikim metodičkim sadržajima: uz književni tekst su rubnice s objašnjenjima nepoznatih riječi , izdvojenim temeljnim pojmovima, motivima, stilskim figurama i sl., a u cjelini nazvanoj Razgovor o tekstu nalazi se niz pitanja svrstanih u skupine: Uoči, Protumači, Ponovi i zapamti, Istraži, Zaključi, Usporedi, Prouči. Posebno su zanimljiva pitanja usmjerena poticanju učeničke kreativnosti i stvaranju čitateljskih navika: Izrazi svoje mišljenje, Kreativna igra, Knjigokaz, Zanimljivosti. Tekstovi u udžbeničkim jedinicama su dopunjeni su raznovrsnim funkcionalnim slikovnim materijalima i likovnim prilozima koji potiču interes učenika, upotpunjuju informacije o piscu, djelu i umjetničkome razdoblju u kojemu je djelo nastalo te mogu poslužiti kao zanimljiv i kreativan motivacijski sadržaj. Didaktički, metodički i vizualno-grafički bogato opremljena i funkcionalno oblikovana čitanka velika je pomoć učenicima i nastavnicima tijekom njihova zajedničkog rada u školi, a posebno je dragocjena učenicima tijekom samostalanog domaćeg rada i učenja
Šifra 022121
Predmet Hrvatski jezik
Broj stranica 280
Tip proizvoda Čitanka
Izdavač Školska knjiga
Autori Marina Čubrić, Žarko Gazzari
Godina izdanja 2015
ISBN 978-953-0-22121-5
Format 21 x 27