Ruganje i odbacivanje bole: Magarac se osjeća poniženo

Tatjana Gjurković, Tea Knežević: Ruganje i odbacivanje bole: Magarac se osjeća poniženo, meki uvez
Cijena: 7,83 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Tatjana Gjurković, Tea Knežević
Opis Nakon finog doručka, mali se magarac odlučio poigrati sa svojim prijateljima, macom i bikom. No kad je došao do mjesta gdje su se obično igrali, vidio je da oni već imaju društvo – jednu kozu koja je preskakala uže. Magarcu je to bila omiljena igra pa im se svakako htio pridružiti. No umjesto poziva u igru, koza se magarcu počela rugati zbog njegovih ušiju i izgleda i još ga je odbacila i dala mu do znanja da nije poželjan u njihovom društvu. Magarac je osjetio oštru bol u trbuhu, počeo je plakati i sav se stisnuo i snuždio. Magarac je osjetio poniženje.

Poniženje
Slikovnica Ruganje i odbacivanje bole: Magarac se osjeća poniženo, kao što i sam naslov govori, bavi se osjećajem poniženja kod djece. Poniženje je emocija koja se javlja kao reakcija na ponašanje druge osobe koja nam se namjerno ruga, vrijeđa nas, ismijava ili čini nešto drugo kako bi nas ponizila. Poniženje najčešće osjećamo kao kombinaciju emocija srama, ljutnje, ljubomore i straha, ali sve više istraživanja potvrđuje da ju osjetimo i kao bol u tijelu.

U ovoj priči o magarcu i njegovim prijateljima, djeca će upoznati osjećaj poniženja i naučiti kako ga prepoznati i imenovati kod sebe. Naučit će kako se mogu zauzeti za sebe, odnosno izreći što im smeta i što ih je povrijedilo. Za neku djecu to će značiti da će povratiti osjećaj samopoštovanja a za drugu to može biti prvi korak u izgradnji tog osjećaja kao i općenito pozitivne slike o sebi. Uz osjećaj samopoštovanja dijete će se lakše zauzeti za sebe, odnosno izreći što ga smeta i što ga je povrijedilo.

Poniženje je neugodna i teška emociju koja može imati dalekosežne negativne posljedice za djetetov socioemocionalni razvoj. Učestala izloženost ponižavanju može djetetu ozbiljnije narušiti pozitivnu sliku o sebi kao i njegovu psihološku otpornost.

Dodatak sa savjetima za roditelje
Na kraju slikovnice nalaze se savjeti za roditelje, odgojitelje i skrbnike u kojima im se pojašnjava poniženje kao emocija općenito, što sve može potaknuti osjećaj poniženosti, kada je ponižavanje posebno teško i što možemo učiniti za dijete i za sebe u situacijama kada doživimo poniženje.


Ilustracije: Jelena Brezovec
Šifra 1198672
Izdavač EVENIO
Uvez meki
Broj stranica 24
Godina izdanja 2022
ISBN 978-953-8008-82-5
Format 22 x 22