Repetitorij kemije za osnovnu školu

Ilda Planinić: REPETITORIJ KEMIJE ZA OSNOVNU ŠKOLU
Cijena: 14,30 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Ovaj je repetitorij kemije ponajprije namijenjen učenicima osnovne škole. Kako obuhvaća osnove kemije, kao repetitorijski materijal poslužit će mnogima i u daljnjem obrazovanju s područja kemije. Također je neprocjenjiv u pripremama učenika za natjecanja iz kemije, ali i pouzdan vodič za sve one kojima su potrebne sažete informacije.

Repetitorij je u potpunosti usklađen s važećim nastavnim planom i programom kemije za 7. i 8. razred te su u njemu objašnjeni svi ključni pojmovi koje propisuje HNOS. Velik je broj pojmova popraćen i ilustracijama, što bitno pridonosi zornijem predočivanju definicija, činjenica i primjera. Osim ilustracija, repetitorij sadržava i mnogo shematskih prikaza, grafikona, tablica, fotografija te riješenih primjera.

Na krajurepetitorija nalaze se različiti prilozi. Sve su važne formule dane u tablicama (tablični prikazi nekih svojstava atoma i molekula te tablični primjer iskazivanja sastava smjesa i spojeva udjelima). Detaljno je i s nizom primjera objašnjena nomenklatura anorganskih i organskih spojeva, a navedena su i neka fizikalna svojstva odabranih elementarnih tvari, anorganskih i organskih spojeva. Unutrašnje korice sadržavaju periodni sustav elemenata i tablicu s nazivima i simbolima kemijskih elemenata.
Šifra 012311
Predmet Kemija
Tip proizvoda Ostalo
Izdavač Školska knjiga
Broj stranica 148
Autori Ilda Planinić
Godina izdanja 2008
ISBN 978-953-0-12311-3
Format 19.5 x 22.8