Kronologija Republike Hrvatske 1990. - 1998.

Sentić Marija: KRONOLOGIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Cijena: 50,44 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Marija Sentić
Opis Kronologija Republike Hrvatske Marije Sentić najsveobuhvatnija je kronologija suvremene hrvatske povijesti, koja donosi detaljan pregled političkih, vojnih, gospodarskih, kulturnih i društvenih zbivanja i obuhvaća razdoblje od 1990. do 1998. godine, s više od 1216 stranica. Kronologija Republike Hrvatske (1990. – 1998.) daje pregled događaja u najnovijem razdoblju hrvatske povijesti, odnosno u razdoblju uspostave Republike Hrvatske i Domovinskoga rata. Kronologija Republike Hrvatske od 1990. (s kraćim uvodom od 1980. godine – smrti predsjednika SFRJ i SKJ Josipa Broza Tita) do 15. siječnja 1998. - do potpune integracije okupiranoga hrvatskog područja u Republiku Hrvatsku, kronološki je pregled političkih, vojnih, gospodarskih, kulturnih i društvenih zbivanja, od onih najvažnijih, do onih koji se prostorno i vremenski očituju kao detalji. Kronologija prati događaje u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji (neposredno vezane uz Republiku Hrvatsku, napose i uz BiH) koji se odnose na politiku (politički sustav, ustrojstvo države, Vladu RH, Hrvatski sabor, predsjednika RH, političke stranke), nacionalne manjine, sindikat, policiju SUP – MUP, vojsku (formiranje Hrvatske vojske), razvoj demokracije, zbivanja u gospodarstvu, prosvjeti i kulturi, crkvi, tisku... Nešto više pažnje pridano je događajima vezanim uz stvaranje samostalne, suverene i neovisne hrvatske države te se stoga više prati rad predsjednika, Vlade i Sabora RH, napose počeci rada Sabora RH – konstituiranje Sabora RH, kasnije Zastupnicˇkoga i Županijskoga doma Sabora. Kronologija prati događaje vezane uz međunarodnu aktivnost Republike Hrvatske: međunarodno priznanje, diplomacija, međunarodni kontakti, međunarodne mirovne konferencije, međunarodni sporazumi, konvencije, odnos sa zemljama na području bivše Jugoslavije, napose sa BiH itd. Kronologija također prati Domovinski rat i ratne sukobe u Hrvatskoj, od prvih početaka „balvan revolucije” preko rata u Sloveniji do 4. kolovoza 1995., operacije „Oluja” i oslobađanja Knina. Ratni sukobi u BiH prate se samo onoliko koliko se reflektiraju na stanje u Republici Hrvatskoj. Kao posljedice ratnih događanja Kronologija prati i teror, izbjeglice, prognanike i humanitarnu pomoć. Događaji su poredani kronološkim redom i slijedom (od 1990. do kraja 1995. godine iz dana u dan; od kraja 1995. do 15. siječnja 1998. navedeni su događaji isključivo vezani uz integraciju preostalog okupiranog hrvatskoga područja – hrvatskoga Podunavlja – u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske, uglavnom prema načelu: događaji vezani uz unutrašnju politiku, vanjsku politiku – međunarodni odnosi RH i Domovinski rat, a u opisu imaju osnovne podatke (što, gdje i kada se dogodilo) uz kratki opis, bez ocjene i komentara. Kronologija sadrži i četiri kazala: Kazalo osobnih imena, Kazalo zemljopisnih imena, Pojmovno i Kronološko kazalo te Popis literature i Popis kratica. Kronologija je rađena na temelju tiska (dnevnog i tjednog: Glas Slavonije, Osijek; Jutarnji list, Zagreb; Novi list, Rijeka; Slobodna Dalmacija, Split; Vecˇernji list, Zagreb; Vjesnik, Zagreb; Danas, Zagreb; Državnost, Zagreb; Glas Koncila, Zagreb; Globus, Zagreb; Nacional, Zagreb; Velebit, Zagreb) iz vremena kada su se događaji zbivali, te je naknadno dopunjena objavljenom literaturom. Manje su rabljena arhivska vrela. Knjiga je objavljena u suradnji s Hrvatskim institutom za povijest.
Šifra 061934
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 1216
Godina izdanja 2015
ISBN 978-953-0-61934-0
Format 22 x 27