Poslovne komunikacije 1

Mirjana Rubčić Fabris: POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 : udžbenik za 1. razred za zanimanje komercijalist
Cijena: 15,79 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis
Udžbenik za 1. razred , zanimanje ekonomist / ekonomistica
Udžbenik je u cijelosti usklađen s propisanim nastavnim planom i programom za trgovačke škole, za zanimanje komercijalist/komercijalistica. Sadržaj je udžbenika podijeljen na pet nastavnih cjelina koje se najavljuju uvodnim pitanjima i primjerenom ilustracijom, čime se postiže veća motiviranost učenika. Svaka se nastavna cjelina sastoji od tematskih jedinica ili nastavnih tema.Pojmovi su istaknuti na margini, detaljno obrađeni, upotpunjeni primjerima iz domaće i strane literature, kao i primjerima iz prakse. Primjeri su pregledno izdvojeni i istaknuti, a dijelovi sadržaja prikazani su u obliku hijerarhijskih tablica, što olakšava razumijevanje i učenje.Na kraju svake nastavne teme izdvojeni su pojmovi čija su jednostavna tumačenja abecednim redom iznesena u opširnijem pojmovniku na kraju udžbenika. Time autorica pobuđuje učenikovu pozornost i usmjerava ga na samostalnu uporabu tog pojmovnika. Tematskejedinice završavaju pitanjima i zadatcima ( razmislite-provjerite-riješite), koji su učenicima poticaj za razmišljanje i razgovor u razredu te upućuju na izradu samostalnih projekata. Na taj način učenici lakše uočavaju smisao i svrhu usvajanja stručnih znanja, korelaciju među predmetima koje uče, povećava se njihova pozornost i koncentracija te oni uče promatrati razna životna područja s gledišta poslovnih komunikacija. U Sažetku koji je mozaična slika svih obrađenih tema i koji se nalazi na kraju svake nastavne cjeline izdvaja se i ponavlja građa bitna za daljnju nadgradnju.Na kraju svake cjeline nalazi se dodatak za one koji žele znati više s naslovom Znanje je moć, a dopuna je i proširenje znanja novim informacijama.Udžbenikje pisan razumljivo i primjereno dobi učenika kako bi zaista olakšao učenje zahtjevne predmetne građe. Didaktičko-metodičkom opremom, poštujući dob i razlike u motiviranosti učenika kojima je namijenjen, udžbenik slijedi suvremena dostignuća u procesu poučavanja, te potiče korelaciju među predmetima koje učenik uči, bez čega nije moguće usvojena stručna znanja pretočiti u praktična - u sposobnosti i vještine.Sadržaji udžbenika obrađeni su prema sljedećim cjelinama.1.Osnovno oposlovnim komunikacijama (definirati poslovne komunikacije, objasniti ulogu i zadaće poslovnih komunikacija, objasniti kulturološki utjecaj na komuniciranje, upoznati obilježja svih kategorija poslovnog komuniciranja, elemente /čimbenike procesa komuniciranja).

2.Upravljanje komunikacijskim procesima u organizaciji (pojmovi formalnoga, neformalnoga, vertikalnoga i horizontalno/dijagonalnog komuniciranja, razlikovanje tipova i karakteristika komunikatora, potrebni uvjeti za uspostavu povjerenja i poticajne komunikacijske klime, komunikacijske ovlasti voditelja /menadžera i njegov utjecaj, prepoznavanje uzroka i vrsta komunikacijskih sukoba te stilovi njihova rješavanja).

3.Poslovne komunikacije i poslovna etika (povezanost etike /morala i poslovneetike, međusobna povezanost osobnih etičkih načela i etičkih načela organizacije i društva, što je etičko poslovno djelovanje, etička načela i elementi koji potiču etičnost te mogući sadržaj etičkog kodeksa u unutarnjim i vanjskim korporativnim komunikacijama, moralna osobnost, način upravljanja poslovnom etikom u suvremenim organizacijama, poželjne osobine povjerenika za poslovnu etiku te njegove odgovornosti, važnost prihvaćanja etičkih načela u gospodarstvu kao uvjeta jačanja konkurentske sposobnosti gospodarstva, stabilnosti i razvoja uopće).

4.Bonton u poslovnim komunikacijama (dio sadržaja bontona važnoga za poslovno komuniciranje, sadržava pravila lijepog ponašanja pri predstavljanju, upoznavanju, komuniciranju te uredskom poslovanju, razlikovanje pojmova navike, običaji, konvencije, protokol: razumijevanje posebnosti lijepog ponašanja drugih kulturnih sredina).

5.Osnove kompjutorske daktilografije kao temelj pisanih komunikacija (kako pravilno sjediti za računalom, kako primijeniti osnovna informatička znanja pri obradbi teksta računalom, kako vježbama svladati sve zahvate na tipkovnici tehnikom slijepog pisanja).
Šifra 020728
Predmet Stručni predmet (za srednje škole)
Broj stranica 216
Tip proizvoda Udžbenik
Izdavač Školska knjiga
Autori Mirjana Rubčić Fabris
Godina izdanja 2007
ISBN 978-953-0-20728-8
Format 20 x 26