Umjetnost i ja 7 i 8 - likovna mapa s kolažnim papirom - NOVO

Umjetnost i ja 7 i 8 - likovna mapa s kolažnim papirom za 7. i 8. razred osnovne škole
Cijena: 59,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Najzastupljenije likovne mape sadržavaju sve potrebno za upoznavanje i primjenu svih likovnih
tehnika u skladu sa zahtjevima novog predmetnog kurikuluma za Likovnu kulturu. Uz dovoljan broj papira za sve likovne tehnike, sadržavaju i bogat kolažni papir s novim teksturama te likovne bilježnice s kreativnim zadacima s pomoću kojih se učenici upoznaju s umjetničkim djelima iz hrvatskih muzeja i galerija.

Sadržaj likovne mape s kolažnim papirom za 7. i 8. razred:

- papiri za crtanje olovkom (hrapavi, tanji)
- papiri za crtanje tušem i flomasterima (glatki, tanji)
- papir za crtanje ugljenom (natron-papir)
- papiri za gvaš i temperu (srednje hrapavi, srednje debljine)
- papiri za akvarel (najdeblji, hrapavi)
- papiri za pastel i kolaž (žuti, sivi, crni, gladaki, deblji)
- papiri za grafiku (glatki)
- papir-plastika (hameri)
- dvostrana valovita ljepenka
- aluminijska folija formata A5
- linoleum formata A4
- paus-papir
- ogledna mapa (natron-papir)
- najbogatiji kolažni papir papir s 27 boja i pet novih tekstura za istraživanje i još kreativniju nastavu likovne kulture
- Moja likovna bilježnica – knjižica za učenike

Šifra 013764
Predmet Likovna umjetnost OŠ i SŠ
Broj stranica 0
Tip proizvoda NOVO
Godina izdanja 2018
ISBN 385-015-0-13764-7
Format 25 x 36