Umjetnost i ja 5 i 6 - likovna mapa s kolažnim papirom - NOVO

Umjetnost i ja 5 i 6 - likovna mapa s kolažnim papirom za 5. i 6. razred osnovne škole
Cijena: 59,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Najzastupljenije likovne mape sadržavaju sve potrebno za upoznavanje i primjenu svih likovnih tehnika u skladu sa zahtjevima novog predmetnog kurikuluma za Likovnu kulturu. Uz dovoljan broj papira za sve likovne tehnike, sadržavaju i bogat kolažni papir s novim teksturama te likovne bilježnice s kreativnim zadacima s pomoću kojih se učenici upoznaju s umjetničkim djelima iz hrvatskih muzeja i galerija.

Sadržaj likovne mape s kolažnim papirom za 5. i 6. razred:

papiri za crtanje olovkom (hrapav, tanji)
papiri za crtanje tušem i
flomasterima (glatki, tanji)
papir za crtanje ugljenom (natron-papir)
papiri za gvaš i temperu (srednje
hrapavi, srednje debljine)
papiri za akvarel (najdeblji, hrapavi)
papiri za pastel i kolaž
(žuti, sivi, crni, glatki, deblji)
papiri za grafiku (glatki)
papir-plastika (hameri)
dvostrana valovita ljepenka
aluminijska folija formata A5
paus-papir
ogledna mapa (natron-papir)
najbogatiji kolaž-papir s 27 boja i pet novih tekstura za istraživanje i još kreativniju nastavu likovne kulture
NOVA Moja likovna bilježnica – knjižica za učenike s kreativnim zadacima koji upoznaju učenike s djelima moderne i suvremene umjetnosti, a koja se nalaze u hrvatskim muzejima i galerijama. Zadatci su metodički osmišljeni tako da odgovaraju na zahtjeve novog predmetnog kurikuluma i nadovezuju se na sadržaje u udžbenicima za peti i šesti razred osnovne škole.
Šifra 013763
Predmet Likovna umjetnost OŠ i SŠ
Broj stranica 0
Tip proizvoda NOVO
Godina izdanja 2018
ISBN 385-015-0-13763-0
Format 25 x 36