Europsko privatno pravo - opći dio

Emilia Mišćenić: Europsko privatno pravo - opći dio, meki uvez
Prelistaj izdanje
Cijena: 219,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić
Opis Udžbenik o europskom privatnom pravu prvi je udžbenik u našoj zemlji i regiji koji na sustavan i cjelovit način objašnjava pojam i način djelovanja europskoga privatnog prava. U njemu se ponajprije obrađuju temeljni ciljevi harmonizacije privatnog prava, izvori i ograničenja ovlasti Unije u tom području, a posebna je pozornost posvećena pravnoj prirodi, dosezima i učincima direktiva i uredaba kao pravnih akata kojima se provodi harmonizacija privatnog prava.

S obzirom na to da su ti izvori prava Unije uglavnom integrirani u naše i privatno pravo država članica, taj ključni i ujedno najopsežniji dio europskog prava nerijetko ne uspijevaju prepoznati oni koji ga trebaju primijeniti. Propisi domaćega privatnog prava usklađeni s izvorima prava Unije podliježu posebnim pravilima tumačenja sukladno ciljevima preuzetih direktiva EU-a i kriterijima utvrđenim u praksi Suda EU-a.

U udžbeniku je posebna pozornost posvećena dužnosti sukladnog tumačenja odredaba privatnog prava i otegotnim pravnim posljedicama moguće povrede te dužnosti. Oslanjajući se na bogatu praksu Suda EU-a, udžbenik daje jasne kriterije i smjernice o načinu provođenja te dužnosti u praksi. Pritom upozorava i na aktualnu domaću sudsku praksu u predmetima kao što su Franak, Konverzija, Vatreni i mnogi drugi u kojima je povreda dužnosti tumačenja propisa privatnog prava u skladu s ciljevima istaknutih direktiva EU-a rezultirala povredom prava pojedinaca zajamčenih acquisom.

Udžbenik ne obuhvaća samo dragocjenu analizu općeg dijela europskoga privatnog prava već nudi i samostalna rješenja u vezi s preglednim i sustavnim prikazivanjem te složene materije. On daje logičan i detaljan uvid u tematiku te na taj način omogućuje bolje shvaćanje sustava i strukture europskoga privatnog prava.

Autorica jasno, s pomoću primjera, kombinira visoku razinu pravno-znanstvenog rada o složenom fenomenu europskoga privatnog prava, veliku količinu podataka, uključujući prezentaciju niza predmeta Suda EU–a, i didaktički dizajn koji ovaj kompleksan znanstveni rad čini prikladnim, dobro strukturiranim sveučilišnim udžbenikom. To je suvremen i originalan udžbenik na najvišoj razini u međunarodnim okvirima koji će postaviti standard za slična buduća izdanja ne samo u Hrvatskoj nego i u široj regiji.
Šifra 030292
Izdavač Školska knjiga
Uvez meki
Broj stranica 340
Godina izdanja 2019
ISBN 978-953-0-30292-1
Format 20 x 26
Tip proizvoda Udžbenik