Moj razred 4

Puh Nevenka: MOJ RAZRED 4: priručnik za sat razrednog odjela u 4. razredu osnovne škole + radni listići
Cijena: 99,00 kn

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Priručnik objedinjuje potrebne sadržaje, metode i oblike rada, načela i zadatke te služi učiteljima kao konkretan primjer izvođenja odgojnog rada s učenicima.
Priručnik je namijenjen učiteljima razredne nastave kako bi im pomogao u ostvarivanjuodgojnih ciljeva u njihovim razrednim odjelima.
Prvi dio priručnika govori o odgojnoj problematici iznošenjem autoričinih osobnih stajališta i razmišljanja u višegodišnjem radu u razredu. U tom se dijelu govori o ulozi sata razrednog odjela, ciljevima i zadatcima sata razrednog odjela te o uvjetima i načelima za ostvarivanje tih ciljeva i zadataka. Nakon toga, slijedi prijedlog godišnjeg plana i programa sata razrednog odjela u četvrtom razredu. Kako se satovi razrednog odjela izvode jedanput tjedno, za njihovo ostvarivanje potrebno je oko 35 sati godišnje.

U skladu s takvim planom, drugi dio priručnika obuhvaća obrađene nastavne teme za satove razrednog odjela. To su pripreme za izvođenje nastave s opisanim ciljevima i zadatcima sata, oblicima rada, nastavnim sredstvima i pomagalima te opisom tijeka aktivnosti. Za svaki je razred ponuđeno 30 takvih priprema, a ostalih 5 sati prepušta se učiteljima da sadržaje odaberu prema svom nahođenju i aktivnostima unutar njihovih škola (razne priredbe, kazališne predstave, susreti s književnicima, ekološke akcije, važne obljetnice…).

Radi boljega i kvalitetnijeg ostvarivanja odgojnih postupaka opisanih u pripremama za izvođenje nastave sata razrednog odjela predviđeni su i RADNI LISTOVIza učenike (22 radna lista su u privitku zadnje korice za 4. razred). Da bi se učenicima na što raznovrsniji, uzbudljiviji i pristupačniji način proradila tema osmišljeni su zabavni i poučni zadatci dopunjeni rimovanim stihovima i duhovitim ilustracijama. Osim zabavnih stihova i poučnih pričica, nalaze se i zadatci za stvaralački rad.
Šifra 051130
Predmet Hrvatski jezik
Broj stranica 166
Tip proizvoda Ostalo
Izdavač Školska knjiga
Autori Nevenka Puh
Godina izdanja 2010
ISBN 978-953-0-51130-9
Format 20 x 28