MEHANIKA - udžbenik za studente prirodoslovno-matematičkih i tehničkih fakulteta

Antonije Dulčić, Nikola Poljak, Miroslav Požek: MEHANIKA - udžbenik za studente prirodoslovno-matematičkih i tehničkih fakulteta
Cijena: 36,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Antonije Dulčić, Nikola Poljak, Miroslav Požek
Opis Sveučilišni udžbenik Mehanika plod je višegodišnjih predavanja uvodnih kolegija iz mehanike za studente fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iskustvo autora u nastavi očituje se u njihovu pristupu objašnjavanju temeljnih pojmova iz mehanike koji su osnova za razumijevanje drugih područja fizike.
Iako je gradivo koje ovaj udžbenik obuhvaća standardno, pristup njegovoj obradi u velikoj je mjeri autentičan. Autori su uspjeli izložiti zahtjevno nastavno gradivo tako da ga mogu slijediti i čitatelji koji nemaju mnogo predznanja jer je svaki pojam, fizikalni proces i matematički izvod postupno i detaljno objašnjen. Knjiga polazi od elementarnih pojmova, ali u konačnici doseže veoma visoku razinu sveučilišnoga udžbenika. Pritom se autori ne zadržavaju samo na matematičkom opisu fizikalnih koncepata nego daju i epistemološka razmatranja pojedinih tema.
Ovaj udžbenik važan je metodološki iskorak u predstavljanju i obradi tema iz mehanike. To se uočava već u strukturi poglavlja koja su pomno tematski razdijeljena s kratkim uvodom u svako poglavlje. Izlaganje teme često počinje postavljanjem pitanja kao poticaj čitateljima na razmišljanje. Na mnogim mjestima čitatelj može naići na istaknutu napomenu koja ga ispravlja u mogućem pogrešnom shvaćanju ili ističe u čemu se na tome mjestu obrađivana tema znatno razlikuje od neke naizgled slične koja je prije bila izložena. Na taj se način udžbenik više približava živom predavanju i dijalogu profesora i studenata.
Autentičnost se očituje i u mnogim slikama koje na jednostavan način ilustriraju teme koje se razmatraju u tekstu. Autori su uveli i dvanaest matematičkih dopuna, koje studentima omogućuju lakše praćenje i svladavanje matematičkih izvoda.
Iako je udžbenik Mehanika namijenjen ponajprije studentima fizike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pojedini njegovi dijelovi mogu biti dragocjena pomoć studentima srodnih prirodoslovnih i tehničkih struka na drugim fakultetima i sveučilištima. Također, ovaj udžbenik može biti zanimljiva i korisna literatura darovitim učenicima viših razreda srednje škole koji se pripremaju za natjecanja iz fizike ili za polaganje ispita iz Fizike na državnoj maturi.
Šifra 031694
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 382
Godina izdanja 2023
ISBN 978-953-0-31694-2
Format 20 x 28
Tip proizvoda Udžbenik - NOVO