OBOJENI PROGRAM 72 - ZAGOR

OBOJENI PROGRAM 72 - ZAGOR
Cijena: 11,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis autor lika: Gvido NOLITA

naslovna strana: Galijeno FERI

GUTRUMOV POVRATAK

tekst: Jakopo RAUK
crtež: Đani SEDIOLI
boja: GFB COMICS

izdavač: Veseli četvrtak, Beograd
glavni urednik: Dušan MLADENOVIĆ
prevod: Marija ĐORĐEVIĆ
lektura: Agencija MAHAČMA
korektura: Emina IGNJATOVIĆ
redakcija: Igor MALOVIĆ, Ivan PRAŠTALO
grafička oprema: Lazar DIMITRIJEVIĆ

broj originala: 2
naslovi originala: IL RITORNO DI GUTHRUM
Šifra 1204681
Izdavač veseli četvrtak
Broj stranica 0
Godina izdanja 2023