A Handful of Sand

Marinko Koščec: A Handful of Sand, meki uvez
Cijena: 13,14 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Marinko Koščec
Opis Biblioteka: The Best of Croatian Literature

"Relationships, friendships, depression, sex, the nightlife of Zagreb and travels to the West combine in a graceful Bildungsroman set in the wake of the Yugoslav Wars…"
- Josip Novakovich, Times Literary Supplement

Veze, prijateljstva, depresija, seks, zagrebački noćni život i putovanja na Zapad isprepliću se u veličanstvenom Bildungsromanu smještenom u osvit jugoslavenskih ratova.

"Marinko Koščec''s A Handful of Sand is the autopsy of a passionate love affair. An artist and a publisher from Zagreb recount the stories of their lives leading up to the day they first met, weaving present and past, fantasy and self-analysis into a humane and utterly convincing novel. At the same time it is the story of Croatia from the early twentieth century to the present day, a country suffering the worst effects of corruption, bigotry, and war. Koščec doesn''t provide easy answers, but a more facile treatment would only have weakened the novel."
- Tim Ellison, Necessary Fiction

To malo pijeska na dlanu Marinka Koščeca obdukcija je strastvene ljubavne veze. Umjetnica i korektor u nakladničkoj kući iz Zagreba pripovijedaju svoje životne priče do dana kada su se prvi put sreli, ispreplićući prošlost i sadašnjost, fantaziju i samoanalizu u human i krajnje uvjerljiv roman. U isto vrijeme to je priča o Hrvatskoj od ranog dvadesetog stoljeća do danas, o zemlji koja trpi najgore posljedice korupcije, netrpeljivosti i rata. Koščec ne daje lake odgovore, ali jednostavniji pristup samo bi učinio roman slabijim.

"A Handful of Sand is an intriguing ''he says, she says'' story about a relationship decades in the making, but one which may not last much beyond the initial spark. It also provides a brief insight into the last few decades of Croatian history, but don''t worry – this is not another war novel... There''s a lot of good writing in A Handful of Sand, and there is also some very funny, dark humour in parts."
- Tony Malone, Tony''s Reading List

To malo pijeska na dlanu intrigantna je „on kaže, ona kaže“ priča o vezi koja se pripremala desetljećima, ali koja možda neće trajati duže od početne iskre. To je isto tako kratak uvid u posljednjih nekoliko desetljeća hrvatske povijesti, ali nemojte se brinuti – ovo nije još jedan ratni roman… Puno je dobrog pisanja u To malo pijeska na dlanu, a također i veoma smiješnih, crnohumornih dijelova.

"A novel that I thoroughly enjoyed simply because of the existentialist musings and wonderful depictions of minutiae in our everyday lives."
- Messenger''s Booker (and more)

Roman u kojem sam istinski uživao zbog egzistencijalnih promišljanja i predivnih opisa detalja naših svakodnevnih života.

Šifra 174880
Izdavač V.B.Z. d.o.o.
Uvez meki
Broj stranica 256
Godina izdanja 2018
ISBN 978-953-52-0041-3
Format 13.5 x 20