Hrvatska i Europa - Moderna hrvatska kultura od preporoda do moderne - Svezak IV.

Skupina autora: HRVATSKA I EUROPA, kultura, znanost i umjetnost, svezak 4. MODERNA HRVATSKA KULTURA OD PREPORODA DO MODERNE (19. st.), urednik Mislav Ježić
Cijena: 790,00 kn (104,85 €)

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Skupina autora
Opis Burni događaji, koji XIX. stoljeće čine toliko bitnima uza stvaranje moderne Europe i moderne Hrvatske, podrobno su i promišljeno izloženi u prvoj povijesnoj tematskoj cjelini u knjizi...
Druga tematska cjelina bavi se političkom misli i potretima ključnih osoba, ustrojem hrvatskoga društva i njegovim promjenama, ulogom Crkve u tom razdoblju, kulturnim i znanstvenim ustanovama i udrugama, osnovnim i srednjoškolskim obrazovanjem, institucionalizacijom naobrazbe i kulture itd.
Treća tematska cjelina posvećena jeziku u književnosti i filologiji. U njoj se može steći slika o nastavku tradicionalne trojezičnosti hrvatske kulture, koja se izražavala latinskim, staroslovjenskim hrvatske redakcije i hrvatskim književnim jezikom.
Četvrta tematska cjelina posvećena je književnosti i kazalištu. U njoj su obrađena književna razdoblja predromantizma i romantizma, protorealizma i realizma te hrvatske moderne.
Peta je tematska cjelina posvećena urbanizu, arhitekturi i likovnim umjetnostima. Arhitekturu obilježuju klasicizam i romantički historicistički stilovi u prvoj polovici stoljeća, eklektički stilovi u drugoj polovici te secesija na prijelazu stoljeća... Sastavnicu likovne, umjetnosti specifičan za XIX. stoljeće, predstavlja i fotografija, koja se brzo nakon izuma javlja i u Hrvatskoj.
Šesta je tematska cjelina posvećena glazbi. Tu su i prilozi o glagoljaškom pjevanju, glazbenoj kulturi u Hrvatskoj, privatnome i javnom muziciranju, crkvenoj glazbi, glazbenim kazalištima i njihovom repertoriju, glazbenoj pouci i skladateljima koji su djelovali u tome razdoblju.
Sedma je tamatska cjelina osobito znakovita za XIX. stoljeće. Posvećena je razvoju prirodnih znanosti i sve bližemu razvoju tehnike, biologiji, matematici, fizici, astronomiji, kemiji, medicini, veterini, farmaciji, humanističkim i društevnim znanostima, filozofiji, histriografiji, arheologiji, ekonomiji, pravu, teologiji...
...Prilozi u IV. svesku Moderna europska kultura. Od preporoda do moderne edicije Hrvatska i Europa multidisciplinarno se bave bitnim sastavcima hrvatske povijesti i društva, umjetnosti i znanosti, i pritom se niti njihovih tema često isprepliću, a uvijek dopunjuju i otvaraju mnoge perspektive iz kojih se može gledati na cjelinu hrvatske kulture od preporoda do moderne...
U XIX. stoljeću Hrvatska gotovo gubi korak s Europom, a onda ponovo hvata i tada se polažu temelji moderne hrvatske kulture, gospodarstva, državnosti i društva, pa je to razdoblje presudno za razumijevanje hrvatske suvremenosti...
Šifra 061299
Izdavač Školska knjiga
Uvez tvrdi
Broj stranica 908
Godina izdanja 2010
ISBN 978-953-0-61299-0
Format 25 x 31