Geologija - udžbenik geologije u četvrtom razredu prirodoslovne gimnazije

Karmen Fio Firi, Katarina Gobo, Frane Marković, Maja Martinuš, Zorica Petrinec, Kristina Pikelj: Geologija - udžbenik geologije u četvrtom razredu prirodoslovne gimnazije, meki uvez
Cijena: 19,00 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Opis Udžbenik je pisan prema svrsi, opisu i ishodima predviđenima Kurikulumom nastavnog predmeta Geologija donesenim 2021. godine i sastoji se od šest cjelina.
Svakom cjelinom učenici nadograđuju spoznaje kako bi upoznali postanak i građu Zemlje, njezin sastav te procese koji se događaju u njezinoj unutrašnjosti i na površini, jer sve su te pojave i procesi oblikovali Zemlju i život na njoj u svijet kakav danas poznajemo.
Prva cjelina Postanak i građa Zemlje objašnjava što je geologija i čime se bavi te čitatelja vraća na sam početak kako bi proučio postanak i razvoj Zemlje. U ovoj cjelini upoznat će različite vrste minerala i stijena, ali i raznolike organizme koje proučavamo putem fosilnih ostataka, slažući tako dijelove slagalice u cjelovitu priču o prošlosti Zemlje.
Sljedeće dvije cjeline, Unutarnja dinamika Zemlje (endodinamika) te Vanjska dinamika Zemlje (egzodinamika), odnose se na procese koji djeluju u Zemljinoj unutrašnjosti i na njezinoj površini. U tim će cjelinama čitatelj dobiti uvid u to koliko je Zemlja zapravo „živa” i stalno se mijenja, ali i koji su uzroci tih stalnih promjena.
Četvrta cjelina, Strukturni elementi litosfere, daju nam uvid u primarno nastale i sekundarno izmijenjene dijelove nama najbližeg i najpoznatijeg, površinskog dijela Zemlje. Uz već stečena znanja o stijenama, ove će spoznaje učenicima omogućiti da navedene elemente prepoznaju i u praksi. Primjena geologije prikazana je u petoj cjelini. Teorijska znanja primjenjuju se za proučavanje i gospodarenje prostorima Zemlje prekrivenim morem, vodnim resursima, kao i pri inženjersko-građevinskim aktivnostima poput gradnje prometnica i drugih objekata. Osim toga, primjenom geoloških znanja možemo se lakše nositi s prirodnim procesima koji bi inače mogli izazvati katastrofalne posljedice za ljude i druga živa bića. Kako su i dalje okosnica svjetske proizvodnje energije, u ovoj je cjelini prikazan i postanak fosilnih goriva.
Posljednja cjelina, Geologija Hrvatske, pruža opći pregled geološke građe i starosti stijena u Republici Hrvatskoj, ali i različite zanimljivosti vezane uz georaznolikost, geobaštinu te pojave mineralnih sirovina na našem prostoru
Šifra 022498
Predmet Geologija
Broj stranica 256
Tip proizvoda Udžbenik - NOVO
Izdavač Školska knjiga
Autori Karmen Fio Firi, Katarina Gobo, Frane Marković, Maja Martinuš, Zorica Petrinec, Kristina Pikelj
Godina izdanja 2023
ISBN 978-953-0-22498-8
Format 21 x 28