Marija u gradovima

Sanja Lovrenčić: Marija u gradovima, tvrdi uvez
Cijena: 15,66 €

Dostupno

 

Opis proizvoda

Autori Sanja Lovrenčić
Opis "Marija u gradovima, novi naslov iz serije slikovnica Malih zvona o hrvatskim vizualnim umjetnicima, donosi prikaz zˇivota velike fotografkinje Marije Braut. Pricˇa o njoj ispripovijedana je iz perspektive njenog nerazdvojnog pratioca, analognog fotoaparata; pripovijedajuc´i neposredno i jednostavno, on izvjesˇtava o njihovim zajednicˇkim avanturama, motivima Marijina rada, osjec´aju za ljude i predmete koji je ponekad dijelio s umjetnicom, a ponekad tek cˇeznuo za smirenim prizorima koje je laksˇe snimati. Tako nastaje lirski intoniran, vrlo suptilan prikaz zˇivota i rada umjetnice, prozˇet blagom nostalgijom za velikim dobom analogne fotografije, ali i nadom u njeno ocˇuvanje. Uz to se najmlađi cˇitatelj u ovoj slikovnici mozˇe na pristupacˇan nacˇin upoznati s osnovama te umjetnicˇke tehnike. Dominik Vukovic´ uspostavio je dijalog s djelom Marije Braut koristec´i nijansirane grafitne tehnike, a pripovjedacˇku igru slijedio je preuzimajuc´i razlicˇite perspektive u odnosu na fotoaparat: cˇitatelj/ica se tako ponekad mozˇe zagledati u unutrasˇnjost te raspricˇane naprave, ponekad je vidi u akciji, a ponekad vidi prikaz upravo iz njene perspektive. Ilustrator time stvara ne samo dojam o tome kako vidimo analognu fotografiju vec´ i izmasˇtan prikaz toga kako ona vidi nas. Pripovjedna se igra tako preslikava i u vizualnu komponentu, sˇto ovu slikovnicu cˇini iznimno skladnim izdanjem." - Adrian Pelc
Šifra 1197853
Izdavač Mala zvona
Uvez tvrdi
Broj stranica 40
Godina izdanja 2021
ISBN 978-953-8313-31-8
Format 21 x 25.5